Miroslav Akmadža

akmadza-miroslav

Rođen 13. 3. 1967. u Ljubuškom, Bosna i Hercegovina. Hrvat s hrvatskim državljanstvom. Nakon završene osnovne i srednje škole u Ljubuškom, upisao Pedagošku akademiju u Mostaru, 1987. stekao zvanje nastavnik povijesti i zemljopisa. Iste godine zaposlio se u O.Š. Srdoči u Rijeci, kao nastavnik povijesti i zemljopisa do 1990. Početkom domovinskog zaposlen u Policijskoj akademiji u Zagrebu. Na Filozofski fakultet u Zagrebu 1992. stekao zvanje profesor povijesti. Radeći na raznim poslovima u Ministarstvu unutrašnjih poslova, istovremeno predaje Suvremenu političku povijest Hrvatske na Visokoj policijskoj školi. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, 21. lipnja 2001. obranio magistarski rad na temu "Odnosi države i Katoličke crkve u Hrvatskoj od 1945. do 1953. godine". Dana 21. siječnja 2003. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu obranio disertaciju na temu "Oduzimanje imovine Katoličkoj crkvi od 1945. do 1966. i crkveno državni odnosi. – Primjer Zagrebačke nadbiskupije", te stekao akademski stupanj doktor znanosti iz znanstvenog područja humanističke znanosti, znanstveno polje povijest.
Od 1. studenog 2001. zaposlen na Filozofskom fakultetu u Osijeku (tada Pedagoški fakultet), kao nositelj kolegija hrvatske i svjetske povijesti 20. stoljeća. Na Hrvatskim studijima izvodi nastavu iz nekoliko izbornih kolegija iz hrvatske i svjetske povijesti 20. stoljeća.
Mentor polaznicima doktorskih studija na studijima povijesti Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Hrvatskim studijima u Zagrebu.
U znanstveno-nastavno zvanje docent izabran 1. listopada 2003. U znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika izabran 7. ožujka 2007., a 1. travnja 2007. u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.
Od 1. veljače 2008. zaposlen na Hrvatskom institutu za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje u Slavonskom Brodu. Voditelj projekta "Demokratski pokret, velikosrpska agresija i Domovinski rat u istočnoj Hrvatskoj”.
U znastveno zvanje znanstveni savjetnik izabran 10. lipnja 2010.
Član Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije i Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti. Od 1. srpnja 2009. član Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata. Od 18. studenog 2010. član uredništva časopisa "Tkalčić".

Knjige

Autor: Miroslav Akmadža

  • Noviteti
Katolička crkva u Bosni i Hercegovini i komunistički režim

Katolička crkva u Bosni i Hercegovini i komunistički režim

Miroslav Akmadža

Znanstvenik koji se sustavno bavi poviješću odnosa komunističke vlasti i Katoličke Crkve u prošlom stoljeću na ovim prostorima dr. Miroslav Akmadža objavio je knjigu "Katolička crkva u Bosni i Hercegovini i komunistički režim; Knjiga I. 1945. - 1966." Ona...

više...
Katolička crkva u komunističkoj Hrvatskoj 1945.-1980.

Katolička crkva u komunističkoj Hrvatskoj 1945.-1980.

Miroslav Akmadža

Akmadža je, za razliku od svojih brojnih prethodnika, krenuo u arhive, crkvene i državne, i započeo proučavati obilnu arhivsku građu. Za ovu knjigu istraživao je u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu, nadbiskupskim i biskupskim arhivima u Zagrebu, Đakovu, Splitu, Poreču, Senju,...

više...

Nakladnik: Despot Infinitus d.o.o.

Biblioteka: Hrvatska povijest

Godina izdanja: 2013.

Cijena: 79,90 kn

Stavi u košaricu Dodaj na listu želja
Krunoslav Draganović

Krunoslav Draganović

Miroslav Akmadža

Krunoslav Draganović (1903.-1983.), svećenik, povjesničar i političar, jedna je od najkontroverznijih osoba novije hrvatske crkvene i političke povijesti. Od svibnja 1941. član je Ravnateljstva Zavoda za kolonizaciju, te kao izaslanik NDH u proljeće i ljeto 1941. u okupiranoj Srbiji i...

više...