Jure Brkan

brkan-jure

Jure (Juraj) Brkan, svećenik-franjevac, OFM, rođen je 23. 03. 1946. u selu Bristivica, općina Trogir, danas Seget Donji. Osnovnu školu je završio u rodnom mjestu, klasičnu gimnaziju u Sinju, teologiju u Makarskoj, a fakultet kanonskog prava u Rimu. 1974. je magistrirao, a 1979. doktorirao iz kanonskoga prava. Predaje kolegije kanonskog prava u Makarskoj od 1976., a sada je izvanredni profesor na katedri kanonskog prava na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, gdje je pročelnik katedre kanonskog prava. Usto obnaša i dužnost crkvenog sudca. U svom životu vršio je zapažene crkvene službe među kojim su služba provincijalnog ministra, rektora bogoslovije, gvardijana, branitelja ženidbenog veza i promicatelja pravde, crkvenog suca i člana vijeća savjetnika u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji. Pisac je knjiga, članaka, a vodi i redovničke kapitule, bavi se tumačenjem kanonskog prava i organizacijom franjevačkog školstva.
 

Knjige

Autor: Jure Brkan

  • Noviteti
Obveze i prava vjernika laika

Obveze i prava vjernika laika

Jure Brkan

Ovo je prva knjiga na hrvatskom jeziku koja crkveno-pravnom metodom obrađuje obveze i prava vjernika laika prema Zakoniku Katoličke Crkve iz 1983. Autor je najprije naglasio da je ogromna većina vjernika u Republici Hrvatskoj i u Katoličkoj Crkvi upravo vjernici laici. Nakon uvoda autor je...

više...

Nakladnik: Služba Božja

Biblioteka: Biblioteka Službe Božje

Godina izdanja: 2005.

Cijena: 60,00 kn

Stavi u košaricu Dodaj na listu želja
Župa u zakonodavstvu Katoličke crkve

Župa u zakonodavstvu Katoličke crkve

Jure Brkan

Knjiga Župa u zakonodavstvu Katoličke crkve djelo je crkvenoga pravnika Jure Brkana, izvanrednog profesora i nositelja katedre Kanonskog prava na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu i crkvenoga suca na Interdijecezanskom sudu II. stupnja u Splitu. Autor je nakon...

više...

Nakladnik: Služba Božja

Biblioteka: Biblioteka Službe Božje

Godina izdanja: 2004.

Cijena: 100,00 kn

Stavi u košaricu Dodaj na listu želja