Hotimir Burger

Rođen 1943. u Tržiču, Republika Slovenija. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Varaždinu. Studij filozofije i komparativne književnosti završio 1966. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. S tezom "Problem znanosti u Marxovu djelu.Znanost i povijest" doktorirao na istome fakultetu 1975. Od 1968. do 1975. radio je kao asistent na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Za asistenta u Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu izabran 1975., za docenta 1976., za izvanrednog profesora 1980., a za redovnog profesora izabiran je 1986., 1992. i 1997. godine.
Kao stipendist Alexander von Humboldt-Stiftung boravio u više navrata na univerzitetima u Frankfurtu/M., Münchenu i Berlinu, te u Parizu.

Objavio sedam knjiga, bio urednikom većeg broja prijevoda djela stranih autora i objavio veliki broj znanstvenih i stručnih radova u zemlji i inozemstvu. Prevodio s njemačkog i slovenskog jezika stručnu literaturu. Jedan od pokretača i prvih urednika časopisa Filozofska istraživanja i Synthesis philosophica. Jedan od urednika biblioteke Prometej Nakladnog zavoda Globus, te pokretač i urednik biblioteke Homo absconditus istog izdavača.

Glavni istraživač na projektu "Teorije subjekta i suvremena filozofija", koji je s prekidima podupiran od Ministarstva znanosti Republike Hrvatske od 1990. Bio je koordinator filozofskih istraživačkih projekata u Republici Hrvatskoj od 1982.-1990.

Član je Hrvatskog filozofskog društva, Ernst-Bloch-Gesellschaft, Internationale Hegel-Gesellschaft, Helmuth-Plessner-Gesellschaft i College international de philosophie.

Bio predsjednik Hrvatskog filozofskog društva i pročelnik Odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u dva mandata.

Knjige

Autor: Hotimir Burger

  • Noviteti
Ljudska moralnost

Ljudska moralnost

Hotimir Burger

U ovim tekstovima promišlja se filozofska refleksija o odnosu između čovjeka i njegove moralnosti. Kad je riječ o etici, već je na prvi pogled jasno da je onda riječ i o čovjeku, i ponajprije o njemu. Ali to ipak ne znači da je ljudska moralnost nešto samorazumljivo. Otkuda...

više...

Nakladnik: Naklada Breza

Biblioteka: Homo absconditus

Godina izdanja: 2008.

Cijena: 100,00 kn

Stavi u košaricu Dodaj na listu želja
Čovjek, simbol i prafenomeni

Čovjek, simbol i prafenomeni

Hotimir Burger

U ove tri studije razmatraju se tri bitna aspekta Cassirerova mišljenja ili njegove filozofije, koji se djelomično podudaraju s određenim fazama njegova djelovanja. A svim je tim aspektima u osnovi ili je njihov bitni teorijski relat filozofija simboličkih formi. Tu filozofiju smatrao...

više...

Nakladnik: Naklada Breza

Biblioteka: Homo absconditus

Godina izdanja: 2003.

Cijena: 60,00 kn

Stavi u košaricu Dodaj na listu želja