Petar Vučić

Petar Vučić rodio se 29. ožujka 1938. godine u Cetinskoj krajini, u selu Glavicama (zaseoku Planici) kod Sinja. Pučku školu završio je u Glavicama, gimnaziju u Sinju, a studije u Zagrebu. Diplomirani je pravnik i doktor političkih znanosti (uže područje geopolitika). Pohađao postdiplomski studij na Filozofskom i Fakultetu političkih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu.

Autor je brojnih stručnih i znanstvenih rasprava i članaka iz područja politologije i gospodarstva, te ustavnog, financijskog i autorskog prava. Napisao je nekoliko zapaženih knjiga: Jugoslavija izmišljena država, Politička sudbina Hrvatske - geopolitičke i geostrateške karakteristike Hrvatske, Hrvatski duh alke, Židovstvo i hrvatstvo, Fenomenologija nacije. Suautor je knjige Sustav plaćanja, tržišta, novca i kapitala i vrijednosni papiri, te autor zbirke pjesama Ukleti jahač. Godine 2007. objavljuje knjigu političko-etičkog sadržaja Govor Hrvatima o ispravnom putu.