Knjige

Biblioteka: Biblioteka Službe Božje

Teološki hod ekumenizma u XX. stoljeću

Teološki hod ekumenizma u XX. stoljeću

Dušan Moro

S obzirom da je na hrvatskom jeziku svaka knjiga izrazito ekumenske tematike više nego dobrodošla, djelo koje je priredio dr. Dušan Moro, svakako će upotpuniti jedan dio ekumenskog priručničkoga mozaika na našem govornom području. Unatoč tome što knjiga...

više...

Nakladnik: Služba Božja

Biblioteka: Biblioteka Službe Božje

Godina izdanja: 2009.

Cijena: 70,00 kn

Stavi u košaricu Dodaj na listu želja
Barnabina poslanica

Barnabina poslanica

Barnaba

Barnabina Poslanica bez sumnje pripada među najdrevnije i zato najmlađe teološke spise među kršćanima. Ona i stoga zaslužuje iznimno i iskreno poštivanje. Svaka znanost na poseban način voli i cijeni svoje početke. Mislimo da to vrijedi i za teologiju i teologe u koje...

više...

Nakladnik: Služba Božja

Biblioteka: Biblioteka Službe Božje

Godina izdanja: 2008.

Cijena: 60,00 kn

Stavi u košaricu Dodaj na listu želja
Pismo Korinćanima

Pismo Korinćanima

sveti Klement Rimski

Klementa se nužno mora uvrstiti u svaki ozbiljni posao vezan uz Crkvene oce. To je naprosto zato što je on prvi Crkveni otac i stoga prvi teolog u povijesti teologije. Njegovo je djelo prvo teološko djelo. Klementom i njegovim spisom počinje teologija.  

više...

Nakladnik: Služba Božja

Biblioteka: Biblioteka Službe Božje

Godina izdanja: 2007.

Cijena: 70,00 kn

Stavi u košaricu Dodaj na listu želja
Obveze i prava vjernika laika

Obveze i prava vjernika laika

Jure Brkan

Ovo je prva knjiga na hrvatskom jeziku koja crkveno-pravnom metodom obrađuje obveze i prava vjernika laika prema Zakoniku Katoličke Crkve iz 1983. Autor je najprije naglasio da je ogromna većina vjernika u Republici Hrvatskoj i u Katoličkoj Crkvi upravo vjernici laici. Nakon uvoda autor je...

više...

Nakladnik: Služba Božja

Biblioteka: Biblioteka Službe Božje

Godina izdanja: 2005.

Cijena: 60,00 kn

Stavi u košaricu Dodaj na listu želja
Teološki govori i teološka pisma

Teološki govori i teološka pisma

sveti Grgur Nazijanski

Ova je knjiga donosi izbor iz spisa crkvenoga oca i naučitelja sv. Grgura Nazijanskog, kao i prikaz njegova života i nauka.

više...

Nakladnik: Služba Božja

Biblioteka: Biblioteka Službe Božje

Godina izdanja: 2005.

Cijena: 70,00 kn

Stavi u košaricu Dodaj na listu želja
Crkvena povijest

Crkvena povijest

Euzebije Cezarejski

Euzebije Cezarejski - Blisko drugovanje s tim drevnim teologom ostavlja utisak iznimnoga čovjeka. Bio je na svoj način beskrajne upućenosti u svekoliko ljudsko duhovno dobro minulih vremena. Euzebije je uistinu svoju dušu, srce i um upravo prožeo dubokim i najširim poznavanjem...

više...

Nakladnik: Služba Božja

Biblioteka: Biblioteka Službe Božje

Godina izdanja: 2004.

Cijena: 120,00 kn

Stavi u košaricu Dodaj na listu želja
Župa u zakonodavstvu Katoličke crkve

Župa u zakonodavstvu Katoličke crkve

Jure Brkan

Knjiga Župa u zakonodavstvu Katoličke crkve djelo je crkvenoga pravnika Jure Brkana, izvanrednog profesora i nositelja katedre Kanonskog prava na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu i crkvenoga suca na Interdijecezanskom sudu II. stupnja u Splitu. Autor je nakon...

više...

Nakladnik: Služba Božja

Biblioteka: Biblioteka Službe Božje

Godina izdanja: 2004.

Cijena: 100,00 kn

Stavi u košaricu Dodaj na listu želja
Izabrani spisi

Izabrani spisi

Teodoret Cirski

Knjiga se bavi Teodoretovim životom i donosi izbor iz jegovih dijela s naglaskom na njegovoj kristologiji.

više...

Nakladnik: Služba Božja

Biblioteka: Biblioteka Službe Božje

Godina izdanja: 2003.

Cijena: 90,00 kn

Stavi u košaricu Dodaj na listu želja