Civilizacija ljubavi

100 razmišljanja o ljubavi

Nikola Pavičić

Civilizacija ljubavi znači širok pojam i zahtjevan program. Obuhvaća sve što je na nebu i na zemlji: i čovjeka, i društvo, i strukture, i vjeru, i tijelo, i duh, i životinjski i biljni svijet. Grijeh protiv ljubavi je najveći grijeh; dapače, svaki je grijeh ubijanje ljubavi, i svi smo se ogriješili o ljubav. Najveća je čovjekova tragedija povezana s ljubavlju, tj. kad on izabere krivi predmet ljubavi. Ne pita se da li ljubimo ili ne ljubimo, jer svi ljubimo, nego što ljubimo. Ljubav je dar koji roditelji traže od djece, muž od žene, susjed od susjeda, država od podanika, itd.
Počnimo dakle od ljubavi i s ljubavlju, prvenstveno od one ljubavi koja je sišla s neba; koja je jedina istinita, i od koje je čovječanstvo počelo prije 2000 godina, i za kojom uvijek plače kad je izgubi.

Vaši komentari

Prijavite se kako bi komentirali!