Crkveno pravo

Libero Gerosa

U niz AMATECA ulazi i knjiga Crkveno pravo Libera Gerosa, dekana Teološkoga fakulteta u Luganu, kojom se crkvenome pravu pristupa u svjetlu koncilskoga nauka i, posebice, dubinske epistemološke i metodološke obnove te discipline koja je uključila sve različite postkoncilske kanonističke škole.
Naime, Drugi vatikanski sabor potaknuo je radikalnu epistemološku i metodološku promjenu kanonskoga prava što je rezultiralo nastojanjem novih kanonističkih škola ka o i obnovom onih već postojećih, što nije dovoljno pratila odgovarajuća obnova pedagoško-didaktičkih pomagala na novim teološkim osnovama.
U namjeri da se ispuni ta praznina, ovaj priručnik zamišljen je kao pomagalo koje se može koristiti na raznim govornim područjima i u različitim crkvenim okruženjima – u svojim se pojedinim dijelovima temelji i razvija na uvidu da je čitavo crkveno pravo u konačnici uobličeno, te stoga objašnjivo, polazeći od triju temeljnih elemenata Konstitucije o Crkvi: Riječi, sakramenta i karizme.

  • Nakladnik: Kršćanska sadašnjost
  • Biblioteka: Priručnici
  • Godina izdanja: 2007.
  • ISBN: 978-953-11-0279-7
  • Uvez: Meki
  • Broj stranica: 301
  • Jezik: Hrvatski
  • Dimenzije: 24,0 x 17,0 cm

Vaši komentari

Prijavite se kako bi komentirali!