Čvrsti temelji braka i obitelji

Jozo Ančić

Ova knjiga dobro će doći svima, a napose roditeljima, bračnim drugovima da ih ohrabri u ovom vremenu kockanja oko nekih bitnih tema s kojima nema kockanja. Ne smijemo staviti na kocku najveće vrijednosti svoga ljudskog života, jer u protivnom sve gubimo i padamo u ponor besmisla. Don Jozo nas uči za velike ideale bračnoga i obiteljskoga života i svakom svojom rečenicom pogled nam diže prema nebu odakle nam dolaze poruke da jesmo i da ćemo biti u svome Bogu ako ispunimo svoju zadaću u ovome svijetu i kratkome životu. Njegova je knjiga poticaj da ispunimo Božju zadaću u svezi s ovim velikim i vrijednim činjenicama našega življenja.

(tekst sa službene internet stranice Crkve na kamenu)

Vaši komentari

Prijavite se kako bi komentirali!