Deset zapovijedi

Putokazi u slobodu

Anselm Grün

Deset zapovijedi predstavljaju riječ života koju Bog upućuje svome narodu; riječ vrhovne mudrosti, koja čovjeka upućuje na put slobode. Danas, u vremenu kada smo okruženi nebrojenim glasovima koji izmiču našem nadzoru, osjećamo potrebu za riječima koje nam nude jasnoću i pomažu nam ostvariti istinski smislen život. Shvatili smo kako su vremena u kojima je "sve dopušteno" sada iza nas. Jasna usmjerenja što nam ih Gospodin nudi u Dekalogu nalik su na bedem koji štiti naš život i našu slobodu. Čuvaju te uzvišene stvarnosti od zloporaba i profanacija; od banaliziranja i pada u beznačajnost. Utvrđuju okvir unutar kojega ljudski život može napredovati te unutar kojega se uljuđen suživot može ostvariti u najvećoj mogućoj mjeri.

Vaši komentari

Prijavite se kako bi komentirali!