Euharistija

Razmatranja - Propovijedi

Ova je knjiga mali doprinos pastoralnim djelatnicima koji se tijekom ove jubilarne godine brižno zauzimaju oko promicanja i naviještanja euharistijskog otajstva.
U prvom dijelu redaju se biblijsko-teološka razmatranja o euharistijskom otajstvu, razrađena na temelju spisa Louisa Ligiera i vlastitih promišljanja Ivana Zirduma.
Drugi dio sačinjava pripovijedi o Euharistiji u različitim prigodama Mate Sakača, duhovnika karmelićanki u Zagrebu.
 

Vaši komentari

Prijavite se kako bi komentirali!