Isusova otvorena antropologija

Božo Lujić

Ova knjiga u uskoj je vezi s prethodno objavljenom knjigom istoga autora: "Drugi-mogućnost ljubavi". Njome se želi istražiti i što obuhvatnije shvatiti biblijski odnos prema drugome ali i ostvarenje tog odnosa u konkretnoj osobnoj zbilji Isusa iz Nazareta. Ishodište istraživanja jesu novozavjetni tekstovi osvijetljeni sa starozavjetnog stajališta. Osnovni okvir unutar kojega autor razvija svoje razmišljanje jest stvarnost Božjega kraljevstva ljubavi i slobode. Nova Isusova antropologija utemeljena je na stvarnosti Božjega kraljevstva kao novoga Božjega odnosa prema svijetu i čovjeku. Biblijski utemeljen govor o Bogu i čovjeku koji omogućuje prijateljevanje s osobom Isusa Krista poticajan je u smislu našega vlastitoga ostvarivanja na putu usvajanja Isusove otvorene antropologije. Ova znanstveno dosljedna, suvremenim jezikom i jasnim stilom napisana knjiga velik je doprinos poznavanju same jezgre i osnovne biti kršćanstva koje na povijesno neponovljiv način optimistično progovara o odnosu Boga i čovjeka.

Vaši komentari

Prijavite se kako bi komentirali!