Ivan Merz - Sabrana djela: Svezak 6.

Rukopisi, Orlovstvo, Katolička akcija, Razni spisi

Ivan Merz

Knjiga donosi neobjavljene rukopise Ivana Merza, sačuvane u njegovu arhivu, više ili manje dorađene, bilo da su namijenjeni za javnost kao veća djela i radovi, kao članci ili pak kao nacrti predavanja za usmeno izlaganje. Objavljeni rukopisi, budući da su nastali prije gotovo jednog stoljeća, usklađeni su s današnjim standardom hrvatskoga književnog jezika i važećim pravopisom, a da se ništa nije utjecalo na njegovu izvornu misao.

Rukopisi su podijeljeni u tri velike skupine po sadržaju i temama koje su u njima obrađene, a budući da se rukopisi razlikuju po dužini teksta, svaka je od te tri skupine podijeljena na dva dijela: u prvom dijelu su veliki rukopisi, a u drugom dijelu manji rukopisi.

Ispred svakoga pojedinog teksta uredništvo je dodalo mali uvod, za bolje razumijevanje samoga teksta, vremena njegova nastanka, namjene za koju je bio napisan te popratnih okolnosti u kojima je nastao.

(tekst s korica knjige)

Vaši komentari

Prijavite se kako bi komentirali!