Katolička crkva u Bosni i Hercegovini i komunistički režim

Knjiga I. 1945. - 1966.

Miroslav Akmadža

Znanstvenik koji se sustavno bavi poviješću odnosa komunističke vlasti i Katoličke Crkve u prošlom stoljeću na ovim prostorima dr. Miroslav Akmadža objavio je knjigu "Katolička crkva u Bosni i Hercegovini i komunistički režim; Knjiga I. 1945. - 1966."
Ona upotpunjuje njegovih dosada desetak objavljenih knjiga o spomenutoj problematici na razini bivše jugoslavenske države, ali ova je prva usredotočena na BiH jer je s jedne strane "njezin položaj bio bitno predodređen i položajem drugih vjerskih zajednica, tj. islamske i pravoslavne" i jer su "u Katoličkoj Crkvi u Bosni i Hercegovini postojali i veći unutarcrkveni problemi, koji su otežavali mogućnost jedinstvenoga odnosa prema komunističkim vlastima".
Knjiga pokriva razdoblje od uspostave komunističkih vlasti 1945. do potpisivanja Protokola između SFRJ i Svete Stolice 1966. Kronološki je podijeljena u tri vremenske cjeline.

(tekst s korica knjige)

Vaši komentari

Prijavite se kako bi komentirali!