Ljubav domišljata, vidljiva

Promišljanja, meditacije, pouke (1952. - 1956.)

Marica Stanković

Gladnome, siromašnome, umornome, govoriti o Bogu, o sakramentima, značilo bi ulijevati ulje u vatru, vatru bune, opozicije, pesimizma. Do duša se dolazi ljubavlju, a ljubav mora biti domišljata, vidljiva, mora obuhvatiti čitavog čovjeka i sve njegove potrebe.

Marica Stanković

Vaši komentari

Prijavite se kako bi komentirali!