O državi Božjoj/De civitate Dei

Svezak prvi

sveti Aurelije Augustin

O djelu De civitate Dei postoji mnoštvo studija; ništa manji nisu problemi koje to djelo nameće: glede studija čitatelj će sebi stvoriti neku ideju prelistavajući opsežnu bibliografiju, a što se problema tiče bit će mu od koristi ovaj uvod. Taj je uvod podijeljen u tri dijela, a bio je povjeren trojici autora, s ciljem da svaki od njih precizira one aspekte koji se odnose na teologiju, na filozofiju i na politiku: to su tri bitna aspekta, makar ne jedina, ovog »smjelog« i »golemog« djela1 ili, kako reče jedan moderni autor, ove »knjige-šume«.
Takva podjela tema i autora, ako s jedne strane dovodi do podjele onoga što je Augustin duboko ujedinio te tako nužno stvara neko ponavljanje, s druge strane omogućuje da se pojedinim problemima posveti budnija i marnija pažnja, s ciljem da im se dade veća prodornost i značenje koje zaslužuju.

  • Nakladnik: Kršćanska sadašnjost
  • Biblioteka: Kršćanski klasici
  • Godina izdanja: 1995.
  • ISBN: 953-151-082-2
  • Uvez: Tvrdi
  • Broj stranica: 775
  • Jezik izvornika: Latinski
  • Jezik: Hrvatski, Latinski
  • Dimenzije: 24,0 x 18,5 cm

Vaši komentari

Prijavite se kako bi komentirali!