Otajstvo Trojedinga Boga u slikovnome izričaju

Marija Pehar

Već sam naslov knjige jasno naznačuje da je predmet njezina promišljanja Bog biblijske objave i kršćanske vjere: Bog Otac, Sin i Duh Sveti. Riječ je o savršenom jedinstvu koje čuva savršene osobnosti, te kao takvo nadilazi svako ljudsko iskustvo pa tako i svako ljudsko poimanje i razumijevanje. Kršćanska teologija od samih početaka ustrajno naglašava bitnu transcendentnost i otajstvenu dimenziju te čudesne božanske trojednosti. Teološka čežnja izražava se kao potreba za vizualnom slikom, a tu vizualnu potrebu za slikom sam Isus ponovno vraća na teološki sadržaj objave. Na zamolbu učenika: "Pokaži nam Oca i dosta nam je", Isus odgovara: "Tko vidi mene, vidi i Oca". On je za nas jedino dostupno biće samoga Boga. Na istom uvjerenju na kojem se temelji kršćanska teologija, da je trojstveni Bog inkarnacijom Sina i objavom njegova lica samoga sebe objavio i ljudima izložio, počiva tako i svaki slikovni iskaz o Bogu.

Vaši komentari

Prijavite se kako bi komentirali!