Otočke davorije

Jedo djetinjstvo na otoku

Živan Bezić

Što su to davorije?
Ako zavirite u kakav lexikon, po svoj prilici ćete tamo naći da je davorija narodna pjesma, junačkog ili rodoljubnog sadržaja, više lirska nego epska, a koja se glasno pjeva. Također može biti djelo nekog glazbenika, komponirano u stilu vojne koračnice ili budnice, koje su bile uobičajene polovinom XIX. st.
Međutim, mi ćemo ovoj riječi posuditi jedno novo značenje koje nije u vezi s tradicionalnim. Budući da ćemo pričati o dječaku koji se zove Davor, naše će davorije biti jednostavno prozni opis zgoda i nezgoda Davorova djetinjstva. Ono, naime, što je vidio i doživio, učinio i pretrpio kao dijete na rodnom otoku.

 

Vaši komentari

Prijavite se kako bi komentirali!