Pobožnost Majci Božjoj Mariji, II. dio

U liturgijskoj godini i tradiciji Crkve

Ova knjižica donosi pregled pobožnosti prema Majci Božjoj u liturgijskoj godini i tradiciji Katoličke Crkve.

Vaši komentari

Prijavite se kako bi komentirali!