Poučne priče

Za katehezu, propovijedi i vjeronauk

Bruno Ferrero

Šezdeset sedam priča prikladnih za formativne, vjeronaučne i katehetske susrete s djecom i mladima. Prije svake priče autor donosi psihološko-katehetski uvod, a nakon priče daje korisne didaktičke prijedloge za razgovor, aktivnosti i primjenu u životu. U pričama o tri klesara, nijemom divu, vratima sreće, sretnom kraljeviću, dolini svetaca, mrzovoljnom pauku djecu se poziva na razmišljanje o važnim životnim temama i na svakodnevno opredjeljivanje za dobro i rast u vjeri.

Vaši komentari

Prijavite se kako bi komentirali!