Pozvani naviještati silna djela Gospodnja

Molitva za jedinstvo kršćana 2016.

Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana

Ovogodišnju knjižicu s materijalima za Molitvenu osminu za jedinstvo kršćana, kao što je to redoviti običaj, priredila je skupina ekumenskih tijela i organizacija kršćanskih crkava i zajednica uvijek druge zemlje.
Za 2016. godinu Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana i Ekumensko (Svjetsko) vijeće crkava tu su zadaću povjerili kršćanima Latvije, koji su izabrali moto prema Prvoj Petrovoj poslanici 2, 9: "Pozvani naviještati silna djela Gospodnja". Te materijale onda za potrebe Molitvene osmine za hrvatske prilike priprema i prilagođuje Vijeće Hrvatske biskupske konferencije za ekumenizam i dijalog u suradnji s Ekumenskim koordinacijskim odborom crkava u Hrvatskoj (EKOCUH), a i ove ih je godine uredio o. dr. Jure Zečević, tajnik Vijeća.

(tekst sa web stranice Kršćanske sadašnjosti)

Vaši komentari

Prijavite se kako bi komentirali!