Sveti red - Živjeti kao svećenik

Sakramenti

Anselm Grün

Što je vlastito svećeništvu? Kad autor sebi postavlja ovo pitanje, opaža da ne može dati jasan odgovor. Njegovo svećeništvo je toliko mnogostruko da ga se ne može definirati samo polazeći od zadaća. Ono ima već vrijednost samo u sebi. Autor stoga promatra sakrament svetoga reda na pozadini poziva i poslanja vlastita svećeniku, ali koje na neki način vrijedi i za svakog kršćanina. Jer svaki kršćanin ima svoj poseban poziv i poslanje.

Vaši komentari

Prijavite se kako bi komentirali!