Vodič kroz crkveno pravo za vjernike

Velimir Blažević

NAPOMENA: Izdanje je trenutno rasprodano!

Prikaz crkvenog prava, koji se daje u ovom spisu, može se samo pozdraviti kao nešto dobro i korisno ponajprije za vjernike laike Ka­toličke crkve, a potom i za svećenike koji u njemu nalaze ne samo ono što se odnosi na vjernike nego i za njih same kao pastoralne radnike u vjerskim zajednicama...

Sadržaj ovog Vodiča pokazuje već njegovu vrijednost i aktual­nost za sve vjernike, a posebno za vjernike laike u Crkvi Kristovoj. U njemu se vjerno prikazuju prava i dužnosti vjernika laika, kako to zastupa Zakonik crkvenog prava. Pohvalno je da se autor u svom tumačenju također oslanja na dokumente Drugoga vatikanskog sa­bora, posebno na Dogmatsku i Pastoralnu konstituciju o Crkvi...

Djelo je napisano znanstveno-popularno i kao takvo je posebno prikladno za vjernike laike. Ali ono je također korisno i za sve pa­storalne radnike koji služe njima da im posluži za pouku vjernika u njihovim pravima i dužnostima. Zato se može samo preporučiti za tiskanje radi prosvjećivanja vjernika laika u Crkvi i njihova poslanja u suvremenom svijetu.

  • Nakladnik: Svjetlo riječi
  • Godina izdanja: 2007.
  • ISBN: 978-953-7091-37-8
  • Uvez: Meki
  • Broj stranica: 174
  • Jezik: Hrvatski
  • Dimenzije: 20,5 x 14,5 cm

Vaši komentari

Prijavite se kako bi komentirali!