Za moralni preporod Europe

Članci, ogledi, političke analize

Marijo Matulić

Knjiga članaka, ogleda i političkih analiza pod naslovom "Za moralni preporod Europe" Marija Matulića. Objavljene tekstove izabrao je Zdravko Gavran, koji je napisao i predgovor, u kojem su prikazani i vrjednovani Matulićevi prinosi u širem kontekstu.
Reprezentativnim izborom Matulićevih tekstova te opsežnom bibliografijom u knjizi se prvi put sustavno osvjetljava život i djelo Marija Matulića (1896. – 1937.), vodećeg novinara i publicista Hrvatskoga katoličkog pokreta, koji je dao izniman prinos kritičkomu razumijevanju društva, politike i duhovnih gibanja s katoličkog motrišta.
Tekstovi obuhvaćaju tekstove koji govore o zbivanjima u razdoblju 1918. – 1937. onako kako ih je vidio i razumijevao Matulić. Odnose se na tri glavna tematska polja: 1) Katolištvo, narod, društvo; 2) Stranačka i unutarnja politika i 3) Međunarodna kretanja i odnosi.
Objavljivanje Matulićevih tekstova kulturnoj i znanstvenoj javnosti približit će njegov život i rad, ali i dati jasniji uvid u međuratno razdoblje, omogućujući tako bolje razumijevanje suvremenih zbivanja i odnosa u Hrvatskoj i Europi.

(tekst iz Predgovora)

Vaši komentari

Prijavite se kako bi komentirali!