Zašto je Isus morao umrijeti

Lorenz Oberlinner

Akademskim predavanjem "Zašto je Isus morao umrijeti?" otvorena je "biblijska" 2003. godina. Povijesno i teološko značenje Isusove smrti među glavnim je težištima autorovog znanstvenog istraživanja. Tradicionalni odgovori na pitanje o soteriološkom značenju križa govore o žrtvi, okajanju ili predanju po kojima križ donosi spasenje. Teologija je sučeljena s polazištem da ove kategorije danas nisu više bezuvjetno pristupačne. Pritom ne treba biti riječi o radikalnom osporavanju kritike religije, nego o odgovorima na ova dovođenja u pitanje.

Vaši komentari

Prijavite se kako bi komentirali!