Biblija za djecu: Postanak

Bog je stvorio svijet u šest dana, a sedmi se odmarao. Kad je stvorio prvog čovjeka, Adama, i smjestio ga u Eden, rajski vrt, podario mu je i družicu, Evu. Zabranio im je jedino da kušaju plodove sa drveta spoznaje dobra i zla. Nisu ga poslušali...

  • Godina izdanja: 2006.
  • Jezik: Hrvatski
  • Trajanje: 30 minuta
  • Broj diskova: 1
  • Distributer: Novi mediji
  • Barcode: 3858885946848
  • Dimenzije: 19,0 x 13,5 cm

Vaši komentari

Prijavite se kako bi komentirali!