Esther

Biblija

Raffaele Mertes

Hadasa, lijepa sirotica, živi u kući rođaka Mordokaija koji je obožava. Perzijski je vojnici odvode u harem kralja Ahsavera gdje postaje njegova žena. Po Mordekajevom savjetu, skriva svoju židovsku vjeru i naziva se Estera (Skrivena). Kako bi joj bio blizu, Mordokaj postaje pisar na dvoru, ali izazove bijes oholog kraljeva savjetnika Hamana koji naredi da se svi Židovi iskorijenje...
Iz ciklusa filmova Biblija.

  • Producent: Minoli, Lorenzo
  • Distributer: Orlando Film Classic
  • Podnaslovi: Hrvatski, slovenski
  • Barcode: 3859891495160
  • Dimenzije: 19,5 x 13,5 cm

Vaši komentari

Prijavite se kako bi komentirali!