Noina arka

Noa bijaše pravedan čovjek koji je sa svojom obitelji živio u gradu Sodomi. Sodoma i susjedni grad Gomora bili su u neprekidnom ratu. Njihovi stanovnici su se toliko izopačili da ih je Bog odlučio uništiti. Poštedio je jedino Nou i njegove bližnje. Nakon nekoliko godina Bog vidje da se čitav svijet izopačio, pa tako odluči sve potopiti. Ponovno je bio milostiv prema Noi kojemu naredi da sagradi veliku arku u kojoj će on i njegovi biti sačuvani od uništenja svijeta. Sa sobom će povesti i sve životinjske vrste, kako bi se život nakon potopa mogao nastaviti.                             

  • Distributer: Novi mediji
  • Podnaslovi: Hrvatski
  • Barcode: 3858885941577
  • Dimenzije: 19,0 x 13,5 cm

Vaši komentari

Prijavite se kako bi komentirali!