Za neki novi svijet - CD

Ivan Puljić

Kao što govori u svojim pjesmama, nastupima i intervjuima, srž Ivanove glazbe i poruke je da je čovjek ljubljeno Božje stvorenje, da nije sam. Postoji Vječna Ljubav koja je sve stvorila i sve pokreće. Ta je Ljubav tolika velika i tako daleko išla, da se u vremenu Utjelovila, zaživjela ljudsku svakidašnjicu i za čovjeka dala svoj život na Križu. Vječna Ljubav se utjelovila u Čovjeku Isusu iz Nazareta, koji je i Čovjek i Bog.
O Njemu Ivan najviše progovara u svojoj glazbi… O Ljubavi, o Životu…

  • Godina izdanja: 2014.
  • Skladatelj: Ivan Puljić
  • Broj diskova: 1
  • Izvodi: Ivan Puljić
  • Dimenzije: 13,0 x 14,5 cm

Vaši komentari

Prijavite se kako bi komentirali!