Ivan Antunović rođen je 1965.u Kućanima, Bosna i Hercegovina. Po završetku osmogodišnje škole pohađao je klasičnu gimnaziju "Ruđer Bošković" u Dubrovniku od 1980.-1984. godine. Poslije nastavlja studij filozofije i teologije na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu gdje je i diplomirao filozofiju (1988.) i teologiju (1994.). Poslije dvogodišnjeg pastoralnog djelovanja pohađa poslijediplomski studij na Teološkom Fakultetu Papinskog Sveučilišta Gregoriana u Rimu i postiže magisterij iz teologije 1998. godine. Na istom je Sveučilištu obranio doktorski rad iz dogmatske teologije 2001. godine pod naslovom "Odnos između braka i biti i poslanja Crkve u djelima Karla Rahnera". Od 2003. redovito predaje predmete iz dogmatske teologije te vodi seminare o različitim temama na Filozofsko-teološkom institutu i Filozofskom fakultetu Družbe Isusove. Od 2008. je predstojnik Filozofsko-teološkog instituta Družbe Isusove i ravnatelj Teološkog studija.

Organizirao je više međunarodnih znanstvenih simpozija i uredio zbornike: "Religijske teme u likovnim umjetnostima", FTI, Zagreb 2004; "Religije i život", FTI, Zagreb 2006; "Vjera i politika", FTI, Zagreb 2009. Objavio je više teoloških članaka u znanstvenim zbornicima, u Obnovljenom životu, te nekoliko manjih teoloških radova u Glasniku Srca Isusova i Marijina. Preveo je nekoliko stručnih knjiga s talijanskog i engleskog jezika.
 

Ivan Antunović

2 Rezultata

Postavi rastućim redoslijedom
po stranici