Don Mirko Barbarić SDB, rođenje 24. svibnja 1947. u Dragićini, župa Čerin, Hercegovina. U Čerinu je završio osnovnu školu. Salezijansku klasičnu gimnaziju pohađao je u Rijeci i Križevcima gdje je i maturirao g. 1969. Teološki studij diplomirao je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu g. 1976, kada je u Zagrebu i zaređen za svećenika. Nakon službovanja u Splitu kao kapelan i u Zagrebu kao odgojitelj bogoslova, g. 1982. upisuje studij psihologije na Papinskom salezijanskom sveučilištu u Rimu, gdje je i magistrirao g. 1986. Vrativši se u domovinu bio je odgojitelj bogoslova i provincijal Hrvatske salezijanske provincije. U rujnu 1991. s don Franjom Halužanom biva zarobljen u zadarskom zaleđu, te zatočen u kninskom zatvoru Stara bolnica, gdje je proveo 33 dana. Ravnateljem Salezijanskog bogoslovskog doma u Zagrebu postaje 1994 ; za vrijeme te službe predaje psihologiju i logiku u Salezijanskoj klasičnoj gimnaziji u Rijeci. Suradnik je časopisa »Kateheza«. Posebice je zauzet u odgojno-obrazovanom radu s mladima.
 

Mirko Barbarić

Nema proizvoda koji odgovaraju odabranom filtru