Barun,Anđelko

Fra Anđelko Barun rođen je u Lusniću pokraj Livna 14. kolovoza 1937. Osnovnu školu završio je u Ljubunčiću, gimnaziju pohađao u Livnu, Bihaću, Jajcu i Visokom. Bogoslovlje je studirao u Visokom i Sarajevu, te Ljubljani gdje je položio licencijat (magisterij) iz teologije. Za svećenika je zaređen u Gučoj Gori 12. srpnja 1964.
U Franjevačkoj provinciji Bosni Srebrenoj obnašao je službe kapelana, župnika, gvardijana i ekonoma Provincije, te odgojitelja novaka i bogoslova. Na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu predavao je povijest Reda i Provincije, katehetiku i metodologiju. Član uprave Provincije (definitor) bio je u četiri mandata.
Kao profesor i član uprave Provincije fra Anđelko je objavio više informativnih priloga vezanih uz svećeničke i redovničke obveze, kao i priloga iz franjevačke duhovnosti te socijalne djelatnosti. Surađivao je u časopisima, publikacijama i zbornicima. Izdao je ciklostilom 1985. Pregled povijesti provincije Bosne Srebrene za uporabu studentima Franjevačke teologije u Sarajevu. Godine 2003. objavio je knjigu Svjedoci i učitelji. Povijest franjevaca Bosne Srebrene i 2006. knjigu Franjevci u Bosni. Živi i radi u samostanu na Gorici kraj Livna.
 

Anđelko Barun

1 Rezultat

Postavi rastućim redoslijedom
po stranici