Rođen je 19. lipnja 1949. u Rastokima, općina Jastrebarsko. Osnovnu školu pohađa u Petrovini. Klasičnu gimnaziju – Interdijecezansku srednju školu za spremanje svećenika u Zagrebu pohađa od 1964. do 1968., gdje je maturirao godine 1968. Filozofsko-teološki studij započeo je godine 1970., a završio i diplomirao na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu 7. ožujka 1975. Svećenički red podijelio mu je papa Pavao VI. 29. lipnja 1975. u Rimu. Dana 22. studenoga 1975. imenovan je duhovnim pomoćnikom u župi Štefanje, a 26. veljače 1976. imenovan je upraviteljem župe Završje Netretićko. Od godine 1979. do 1984. studira na poslijediplomskom studiju teologije sa specijalizacijom iz duhovnosti na Papinskom sveučilištu Gregorijana u Rimu. Tu je 30. travnja 1981. magistarskim radom iz teologije sa specijalizacijom iz duhovnosti, s naslovom: La vita spirituale nel suo fondamento mariologico negli scritti del Cardinale Luigi Stepinac (“Duhovni život u svom mariološkom temelju u spisima kardinala Alojzija Stepinca”), postigao magisterij. Disertacijom Rendere testimonianza alla fede: Vita e programa pastorale del Cardinale Alojzije (Luigi) Stepinac (“Svjedočanstvo za vjeru: život i pastoralni program kardinala Alojzija Stepinca”), izrađenoj pod vodstvom dr. sc. Tomaša ŠPIDLIKA, obranjenoj na raspravi 24. svibnja 1984., postigao je „diplomu doktorata teoloških znanosti sa specijalizacijom u moralnoj teologiji u Republici Hrvatskoj i stečenim akademskim naslovom doktor teoloških znanosti sa specijalizacijom u moralnoj teologiji“. Nakon odslušanih predavanja i položenih ispita na Fakultetu misiologije Papinskog sveučilišta Urbaniana u Rimu, magistarskim radom La spiritualità apostolica secondo san Giovanni Crisostomo (“Duhovnost poslenika u misijama prema nauci sv. Ivana Zlatoustog”), postigao je 15. ožujka 1982. diplomu „magistra sa specijalizacijom u fundamentalnoj teologiji u Republici Hrvatskoj i stečenim akademskim naslovom magistar teoloških znanosti sa specijalizacijom u fundamentalnoj teologiji“. Od 1984. do 1987. vrši službu pastoralnog suradnika u župi sv. Josipa u Zagrebu i radi na oblikovanju Instituta za kršćansku duhovnost, što je rezultiralo molbom Vijeću KBF-a u Zagrebu upućenom 10. studenoga 1984. “da se pri KBF-u u Zagrebu osnuje Institut za kršćansku duhovnost”. Dana 13. veljače 1985. imenovan je članom Pastoralnog vijeća Zagrebačke nadbiskupije i sudjelovao u radu njegovih sjednica. Od 1987. do 1991. vrši službu duhovnika u sjemeništu "Zmajević" u Zadru i na Institutu za kršćansku duhovnost u Remetama predaje kolegije iz teologije i povijesti duhovnosti. Istodobno je član Vijeća Instituta za kršćansku duhovnost te sudjeluje u njegovu radu. Uz službu duhovnik

Juraj Batelja

1 Rezultat

po stranici
Postavi rastućim redoslijedom

1 Rezultat

po stranici
Postavi rastućim redoslijedom