Aleksa Benigar (1893.-1988.), hrvatski franjevac za kojeg se vodi postupak za proglašenje blaženim, poznati duhovni i teološki pisac, bio je misionar u Kini i profesor na Papinskom sveučilištu Antonianum. Benigar je autor čuvenoga i najopsežnijeg Stepinčeva životopisa Alojzije Stepinac - hrvatski kardinal, a bio je i krunski svjedok kauze za njegovo proglašenje blaženim. Kao vrstan teolog, Benigar nam u knjizi Nazaretska djevica, u izdanju Verbuma, sažeto predstavlja temeljni crkveni mariološki nauk kao temelj za duhovno nasljedovanje svakom kršćaninu.

Aleksa Benigar

1 Rezultat

Postavi rastućim redoslijedom
po stranici