Mons. Milivoj Bolobanić rođen je 15. veljače 1937. godine u Olibu. Osnovnu školu završio je 1947., a klasičnu gimnaziju u Nadbiskupskom sjemeništu Zmajević 1954. godine, u Zadru. Teologiju je diplomirao 1962. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1961. Kao župnik služio je u Privlaci, Zemuniku i u Svetištu Sv. Šime u Zadru, eskurirajući župu Crno.
Tijekom Domovinskoga rata bio je župnik i dekan u Biogradu na moru. Dekansku službu obavljao je i u Zemuničkom i Zadarskom dekanatu. U dva susljedna mandata bio je tajnik Svećeničkog vijeća Zadarske nadbiskupije, a obavljao je i dužnost predsjednika Dijecezanskog vijeća za pastoral mladih. Bio je predsjednik Dijecezanskog vijeća za proslavu Velikog Jubileja 2000. godine kršćanstva. Obavljao je i odgovornu službu generalnog vikara Zadarske nadbiskupije te bio župnik u katedrali Sv. Stošije. Od 2006. godine župnik je Župe Marije Kraljice mira u Zadru.
Mons. Milivoj Bolobanić autor je vrlo tražene knjige Kako prepoznati zamke Zloga, čiji je Predgovor napisao poznati predsjednik Međunarodnog udruženja egzorcista don Gabriele Amorth. Knjiga je objavljena u Italiji, a u tijeku je prijevod na engleski i njemački jezik. Osim vrlo razvijenog župnog pastorala, u kojemu se doista snažno očituje da je župa Zajednica zajednica, svakodnevno nastoji pomoći ljudima koji su na razne načine došli pod utjecaj Zloga. Povremeno pomaže u pastoralu kolegama svećenicima, predvodeći duhovne obnove u zemlji i inozemstvu. Njegovi mno gobrojni seminari za oslobođenje i iscjeljenje ostavili su nemale plodove kod onih koji žele nastaviti živjeti vjeru u svakodnevnom životu.
 

Milivoj Bolobanić

5 Rezultata

Postavi rastućim redoslijedom
po stranici