Anton Bozanić

Dr. Anton BOZANIĆ rođen je 1952. godine u Vrbniku. Nakon osnovne škole u rodnom mjestu, klasičnu je sjemenišnu gimnaziju polazio u Pazinu, a teologiju je započeo u Rijeci i nastavio na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je završio i poslijediplomski studij u moralnoj i pastoralnoj specijalizaciji, te postigao magisterij iz moralne teologije i zatim doktorat iz pastoralne teologije obranivši disertaciju o pastoralnom radu biskupa Mahnića. Svećeničku je službu započeo u Novalji i susjednim župama Zadarske nadbiskupije Barbatu i Kolanu, nastavio u Rabu, Svetom Vidu, Rasopasnom, Gabonjinu i Njivicama, a potom u Riječko-senjskoj nadbiskupiji u Veprincu, Ičićima i Matuljima, i zatim u Omišlju. Pet je narednih godina u New Yorku voditelj Hrvatskog apostolata u Biskupiji Brooklvn u Astoriji gdje je nastojao bolje upoznati iseljeničko pitanje, ponajviše otočnog i istarskog područja. Nakon povratka iz Amerike deset je godina upravljao župom Mali Lošinj.
Uz redoviti pastoralni rad na župi posebno se bavi istraživanjem i pisanjem o teološko-pastoral-nim i povijesnim temama, pogotovo vezanim uz Krčku biskupiju; zatim o pojavi nove religioznosti, New ageu i novim religioznim pokretima, te o iseljeničkim i ostalim aktualnim pitanjima. Stekao je znanstveno-nastavno zvanje docenta i znanstvenog suradnika. Objavio je desetak knjiga, te brojne znanstvene i stručne članke u raznim časopisima, vjerskim i ostalim glasilima.
Od 2008. godine po drugi je put župnik u Omišlju i dekan Omišaljskog dekanata.
 

Anton Bozanić

1 Rezultat

po stranici
Postavi rastućim redoslijedom

1 Rezultat

po stranici
Postavi rastućim redoslijedom