Brkan,Jure

Jure (Juraj) Brkan, svećenik-franjevac, OFM, rođen je 23. 03. 1946. u selu Bristivica, općina Trogir, danas Seget Donji. Osnovnu školu je završio u rodnom mjestu, klasičnu gimnaziju u Sinju, teologiju u Makarskoj, a fakultet kanonskog prava u Rimu. 1974. je magistrirao, a 1979. doktorirao iz kanonskoga prava. Predaje kolegije kanonskog prava u Makarskoj od 1976., a sada je izvanredni profesor na katedri kanonskog prava na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, gdje je pročelnik katedre kanonskog prava. Usto obnaša i dužnost crkvenog sudca. U svom životu vršio je zapažene crkvene službe među kojim su služba provincijalnog ministra, rektora bogoslovije, gvardijana, branitelja ženidbenog veza i promicatelja pravde, crkvenog suca i člana vijeća savjetnika u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji. Pisac je knjiga, članaka, a vodi i redovničke kapitule, bavi se tumačenjem kanonskog prava i organizacijom franjevačkog školstva.
 

Jure Brkan

2 Rezultata

Postavi rastućim redoslijedom
po stranici