MILJENKO BULJAC rođen je 16. prosinca 1951. u Hrvacama kraj Sinja. U rodnom mjestu završio je osnovnu školu, gimnaziju u Sinju, a u Zagrebu studij slavistike i pedagogije te poslijediplomski studij Teorije i povijesti književnosti. Godine 1988. stekao je akademski stupanj magistra znanosti, a 2006. i doktora znanosti iz područja filologije. Pokretač je Cetinskih vrila i urednik književnih priloga u časopisu (1993-2013), lektor i korektor; urednik zasebne biblioteke “Ornji” s osam samostalnih pjesničkih zbirka te urednik izdanja znanstvene knjige u Matičinim ograncima u Sinju i u Vrlici. Organizator je nekoliko znanstvenih i stručnih skupova, aktivni sudionik šezdesetak međunarodnih znanstvenih simpozija, kongresa i seminara te urednik radioemisija iz kulture. Napisao je i objavio dvije pjesničke zbirke: Nevjenčani dani(2000) i Njihove navezanosti tebi ne trebaju (2011), tri samostalne knjige: Kaliopine lovorike. Tragom literarnosti (2002), a u elektroničkom obliku Niti postojanja I. i II., zatim magistarski rad i disertaciju, knjigu prepjeva, nekoliko desetaka predgovora i pogovora u knjigama, poglavlja u suautorstvu te veći broj recenzija. Objavio je stotinjak izvornih znanstvenih radova u uglednim domaćim i inozemnim zbornicima i časopisima: 40 izvornih znanstvenih rasprava u časopisima ’a1’ s međunarodnom recenzijom, 39 znanstvenih radova, preglednih rasprava i članaka u vrsnim časopisima ’a2’, mnoštvo članaka te prethodnih priopćenja u književnoj periodici, 25 stručnih članaka i brojne publicističke prinose.

Miljenko Buljac

1 Rezultat

Postavi rastućim redoslijedom
po stranici