Cifrak,Mario

Rođen 1966. u Virovitici (Hrvatska), gdje je završio i osnovnu školu. Maturirao je 1985. na Interdijecezanskoj srednjoj školi za spremanje svećenika u Zagrebu. Iste godine stupa u Franjevački red. Vojni rok je služio od 1986. do 1987. Studirao je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu sveučilišta u Zagrebu od 1987. do 1993. Apsolvirao je i klasičnu filologiju. Za svećenika je zaređen 1993. Na Papinskom biblijskom institutu u Rimu je postigao licencijat biblijskih znanosti 1997. Iste godine započinje s radom na doktorskoj disertaciji na Teološkom fakultetu Sveučilišta u Freiburgu/i.B. U doktora teologije promoviran je 2001.

Predavanja je započeo ak. god. 2001./2002. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2003. izabran za višeg asistenta pri Katedri Svetog pisma Novog zavjeta, a 2006. je izabran u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, te 2007. i za docenta. Predaje egzegezu Novoga zavjeta i grčki biblijski jezik. Od 2008. pročelnik je Katedre Svetog Pisma Novog zavjeta.

Mario Cifrak

4 Rezultata

Postavi rastućim redoslijedom
po stranici