Ivan Cindori rođen je 1938. u selu Remetinec, općina Novi Marof, Hrvatsko zagorje. Pučku školu završio je u rodnom selu, a gimnaziju u Interdijecezanskom malom sjemeništu u Zagrebu. Godine 1955. stupa u Družbu Isusovu u Zagrebu. Za svećenika je zaređen 1967. Nakon završenih studija djeluje kao misionar u Zambiji. Od 1974. do 1979. radi kao odgojitelj u Interdijecezanskom malom sjemeništu u Zagrebu. Od 1979. do 1986. pastoralno djeluje u Beogradu, a potom u Opatiji. U jesen 1991. odlazi u Rim gdje kroz godinu dana vodi hrvatski odsjek na radio Vatikanu. Od 1992. duhovnik je bogoslova koji studiraju na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu. Od 1994. nalazi se ponovno u Opatiji.
 

Ivan Cindori

Nema proizvoda koji odgovaraju odabranom filtru