Giovanni Cucci, rođen 1959., isusovac, svećenik, doktorirao je filozofiju na Katoličkom sveučilištu u Milanu. Nakon studija teologije postigao je licencijat iz psihologije i doktorat iz filozofije na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu gdje i predaje predmete iz psihologije filozofije. Član je društva pisaca ugledne revije La Civiltà Cattolica.

Giovanni Cucci

1 Rezultat

Postavi rastućim redoslijedom
po stranici