Devčić,Ivan

Ivan Devčić rođen je 1. siječnja 1948. u Krasnu (sjeverni Velebit), gdje je završio osnovnu školu, a klasičnu gimnaziju završio je u Rijeci i Pazinu. Teologiju i filozofiju studirao je u Rijeci i Rimu, gdje je 1980. na Papinskom sveučilištu Gregoriana doktorirao tezom Der Personalismus bei Nikola) A. Berdjajew. Ver-such einer Philosophie des Konkreten.
Za svećenika je zaređen 28. lipnja 1975. Bio je vicerektor i rektor Bogoslovnog sjemeništa u Rijeci, urednik mjesečnika Zvona i Riječkog teološkog časopisa, profesor filozofije na Teologiji u Rijeci - područni studij Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sudionik brojnih znanstvenih skupova.
Sveti otac Ivan Pavao II. imenovao ga je 17. studenoga 2000. godine nadbiskupom metropolitom riječkim, a biskupski je red primio i upravu Riječke nadbiskupije preuzeo 16. prosinca 2000.
Trenutno obnaša službu predstojnika Odbora za sredstva društvenih komunikacija i predsjednika Odbora za laike, a član je Biskupske komisije za Europsku uniju te Stalnog vijeća HBK-a.

Ivan Devčić

3 Rezultata

Postavi rastućim redoslijedom
po stranici