S. Karmela Eva Dominković članica je Družbe Milosrdnih sestara sv. Križa u Đakovu.

Rođena 1947. godine u Štitaru.

Po struci glazbenica i teologinja.

Svojim glazbenim umijećem posluživala je župnu zajednicu u Đakovu i Vinkovcima, u Rijeci na Sušaku i Opatiji njegovanjem liturgijskog pjevanja i lomila kruh Riječi kao vjeroučiteljica brojnim generacijama.

Na taj način je kroz tri desetljeća doprinosila pokoncilskoj obnovi Crkve.

Kroz dva mandata bila je član Vijeća za katehizaciju Biskupske konferencije te član Pastoralnog vijeća i tajnica Ureda za katehizaciju i školstvo Riječko-senjske nadbiskupije.

Od Ministarstva prosvjete i športa RH 2000. godine promaknuta je u zvanje mentora.

Svoje radove - Moj izbor, Opatija 1998. - radovi učenika s nastave vjeronauka; Biti i voljeti, Zagreb 1998. - zbirka pjesama; I ti si pozvan, Osijek 2006. godine - priručnik za uvođenje u ranjevački svjetovni red - objavljivala je na više mjesta: U znaku križa; Dometi; Zbornik radova katehetske ljetne škole 1987.; Bilten za pastoralno-katehetsku komunikaciju Riječko-senjske nadbiskupije; Izvješće sušačke gimnazije u Rijeci; Vjesnik đakovačke i srijemske biskupije; Theodosia; Rhema.

Niz godina je surađivala na radio-postajama u Rijeci, Opatiji i Đakovu.

Uređivala je i vodila emisije: Katolički vidici, Pronađi sebe, Mala jutarnja meditacija, Radio zornica i Dobre vibracije.

Sada živi i radi u Đakovu pri samostanu.

Sukladno karizmi Družbe i poslanju svoje redovničke zajednice zauzima se za promicanje franjevačke duhovnosti.

Autorica je EKO katoličkog kalendara i urednica lista Milosrdnih ss. sv. Križa: U znaku križa.

s. Karmela Eva Dominković

1 Rezultat

Postavi rastućim redoslijedom
po stranici