Vjekoslav Gabud rođen je 1935. godine u brojnoj obitelji Silvestra i Jelisavete s osmero djece u Lazu Bistričkom. Osnovnu školu je pohađao u Mariji Bistrici a srednju školu na klasičnoj gimnaziji Dječačkog sjemeništa u Zagrebu gdje je 1954. maturirao. Teološke nauke završio je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Za svećenika je zaređen 1960. godine u Zagrebu a Prvu svetu Misu održao je u rodnoj župi Mariji Bistrici.

Kao svećenik je službovao je do 1963. god. u župi Bednja kao župski vikar a od 1963. do 1965. god. bio je župnik u Ruševu, u Požeškom dekanatu. Zatim je premješten u župu Kamenica kraj Lepoglave gdje je službovao do 1971. godine kada je premješten u župu Sv. Mihaela u Sračincu. Na toj župi ostaje preko trideset i pet godina do 2006. kad je zbog bolesti razrješen župničke službe i stavljen u trajno stanje oporavka. Godine 1986. je imenovan kanonikom Zbornog Kaptola Čazmansko-Varaždinskog gdje i danas obnaša službu kaptolskog prepozita.

Kao svećenik je u proteklih četrdeset i osam godina ispisao i propovijedao nekoliko tisuća propovijedi u župama gdje je službovao, te je dio propovijedi objavljen u knjizi "Ovako sam propovijedao", propovijedi za godinu "A".

Sada živi u Sračincu u iznajmljenom stanu u Vukovarskoj ulici broj 32, do Božje volje, rado pomažući nasljedniku, domaćem župniku.
 

Vjekoslav Gabud

5 Rezultata

Postavi rastućim redoslijedom
po stranici