Gaiga,Lorenzo

O. Lorenzo Gaiga (3. 9. 1934. - 13. II. 2007), bio je misionar kom-bonijanac. U svojoj 14. godini osjetio je misionarski poziv i žarku želju za mučeništvom. God. 1955. položio je prve zavjete, a 1962. zaređen je za svećenika. Zbog slaboga zdravlja nije mogao raditi u misijskim zemljama, pa su mu poglavari povjerili posao u izdavačkom uredu Piccolo Missionario (Mali misionar), mjesečniku za djecu, koji je izlazio u Veroni. Kroz 16 godina bio je odgovorni u Piccolo Missionario, a 10 godina obnašao je dužnost direktora Amici dei Lebbrosi (Prijatelji gubavaca).

Razvio je svoj poseban način pisanja, jednostavan, neposredan, duhovit i humorističan, tako da su ga nazvali "pero misionara kombonijanaca". Bio je stručnjak za životopise, osobito misionara svoje kongregacije. Objavio je preko stotinu članaka i više od pedeset knjiga.
 

Lorenzo Gaiga

1 Rezultat

Postavi rastućim redoslijedom
po stranici