Dr. sc. Tamara Gazdić-Alerić rođena je u Zagrebu 1972. Diplomirala je na studiju kroatistike na Filozofskome fakultetu i na paralelnome studiju novinarstva na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je na Filozofskome fakultetu iz područja humanističkih znanosti, grane lingvistike. Zaposlena je na Katedri za hrvatski jezik, književnost, scensku i medijsku kulturu Učiteljskoga fakulteta kao docentica, a od godine 2012. obnaša i dužnost prodekanice za znanost, umjetnost i međunarodnu suradnju na istome fakultetu. Na Učiteljskome fakultetu te na Hrvatskim studijima izvodila je ili izvodi nastavu iz kolegija: Hrvatski jezik, Hrvatski standardni jezik, Govorništvo, Jezična kultura, Stilistika hrvatskoga jezika, Stilistika i Hrvatski jezik akademske komunikacije. Izlagala je na mnogim međunarodnim znanstvenim skupovima i objavila brojne znanstvene i stručne radove iz jezikoslovlja u zemlji i inozemstvu. Radila je na 1. programu Hrvatske radiotelevizije u Informativno-političkoj redakciji.

Tamara Gazdić-Alerić

Nema proizvoda koji odgovaraju odabranom filtru