Norman Geisler je autor te suautor šezdesetak djela među kojima su Bakerova enciklopedija kršćanske apologetike (Baker Encyclopedia of Christian Apologetics) te njegova Sustavna teologija (Systematic Theol-ogy) u četiri sveska. Gotovo je četrdeset godina djelovao kao sveučilišni profesor te predavač na poslijediplomskom studiju; održavao je predavanja i sudjelovao u debatama u svim državama SAD-a te u dvadeset i pet zemalja svijeta. Stekao je doktorat iz filozofije na Sveučilištu Lovola a trenutno je predsjednik visoke vjerske škole Southern Evangelical Seminarv u blizini grada Charlotte u Sjevernoj Karolini.
 

Norman L. Geisler

1 Rezultat

Postavi rastućim redoslijedom
po stranici