Nikola Glamuzina rođen je 16. rujna 1970. god. u Metkoviću. Osnovnu i srednju školu pohađao je u Metkoviću. Studij geografije upisao je 1991. god. na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 1995. obranio diplomski rad pod naslovom Dnevni urbani sistem delte Neretve. Iste godine je na Geografskom odsjeku upisao poslijediplomski studij Geografske osnove prostornog planiranja i uređenja koji je završio 1998. g. obranivši magistarski rad Dnevni urbani sistem Zadra. Doktorirao je također na Odsjeku za geografiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s temom Turizam u regionalnom razvoju Pelješca.
Od 1996. do 2005. radio je na Odjelu za geografiju Filozofskog fakulteta u Zadru (današnje Sveučilište u Zadru) gdje je 2003. imenovan u znanstveno-nastavno zvanje docenta.
Aktivno je radio i u turizmu i to 2006. i 2007. godine kao predstavnik španjolskog touroperatora Iberojet za splitsko područje.
Od srpnja 2007. radi na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, gdje predaje geografiju na Učiteljskom studiju.
Na odjelu za geografiju u Zadru najviše se bavio područjima urbane i ekonomske geografije (posebno turističke geografije), a pomagao je i prilikom izrade diplomskih radova.
Od 2001. godine radi i kao vanjski suradnik na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, gdje predaje Turističku geografiju na stručnom studiju Turističko poslovanje i sveučilišnom studiju Turizam. Na istom je studiju bio mentor prilikom izrade diplomskih radova.
Od 2003. do 2005. godine predavao je kolegij Turistička valorizacija hrvatskog jadranskog prostora na poslijediplomskom studiju pod nazivom Geografske osnove litoralizacije Hrvatske koji se održavao na Odjelu za geografiju Sveučilišta u Zadru.
Godine 1996./1997. i 1998./1999. bio je tehnički urednik znanstvenog časopisa Geoadria koji izlazi u suradnji Odjela za geografiju u Zadru i Hrvatskog geografskog društva - ogranak Zadar. Također je bio i član uredništva časopisa Meridijani koji izlazi u Zagrebu.
Radio je kao istraživač na dva znanstvena projekta koji su se izvodili na Odjelu za geografiju u Zadru: Geografske osnove razvoja malih hrvatskih otoka i Kretanje stanovništva, naseljenosti i naselja Dalmatinske zagore. Od 2006. godine radi kao istraživač na projektu Prostor kao resurs turističkog razvoja Hrvatske koji se provodi na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Od jeseni 2007. god. predaje i na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.


 

Nikola Glamuzina

1 Rezultat

po stranici
Postavi rastućim redoslijedom

1 Rezultat

po stranici
Postavi rastućim redoslijedom