Goran Gretić rođenje u Zagrebu 1945. godine. Studirao je filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu; diplomirao 1969/70. Doktorirao je 1975. godine na Univerzitetu u Kolnu.
Od 1976. do 1998. radio je u Institutu za filozofiju, a od 1998. predaje na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu; drži sljedeće kolegije: Antička i srednjovjekovna politička filozofija, Politička etika te kolegij Identitet Europe na poslijediplomskom studiju, a na Filozofskom fakultetu u Osijeku kolegij Ontologija.
Objavio je pet knjiga: Samosvijest i apsolutno, Zagreb 1981; Duša i um — Franjo Petrić izmeđuplatonizma i aristotelizma, Zagreb 1989; Tradicija metafizike, Zagreb 1989; Sloboda i vremenitost bitka, Zagreb 2002; Filozofija i ideja Europe, Zagreb 2008. te preko pedeset znanstvenih radova u tuzemnim i inozemnim znanstvenim publikacijama.
Bio je znanstveni istraživač Humboldtove zaklade, Thyssen-zaklade, Fulbright-fondacije i Švicarskog nacionalnog fonda za znanstvena istraživanja. Godine 1989/91. obnašao je funkciju predsjednika Hrvatskoga filozofskog društva.
Predavao je na sveučilištima u Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj, Poljskoj i Sjedinjenim Američkim Državama te držao izlaganja na međunarodnim kongresima o Hegelu, Kantu i Heideggeru, a 2004. bio je gostujući profesor na Univerzitetu u Aachenu.
Od 1983. godine voditelj je mnogih međunarodnih kurseva u okviru IUC-Dubrovnik, kao i suorganizator niza domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova.
 

Goran Gretić

2 Rezultata

Postavi rastućim redoslijedom
po stranici