Maksimilijan Milan Herceg

Maksimilijan Milan Herceg rođen je 1954. godine u Slovenj Gradecu, a djetinjstvo prevodi u Višnjici - selo Zalužje na samoj slovenskoj granici kraj Trakošćana.

U Višnjici završava osnovnu školu, nakon koje odlazi u sjemenište u Zagrebu. Nakon završene klasične gimnazije na Šalati, upisuje teologiju. 1980. godine zaređen je za svećenika. Kao kapelan djeluje prvo u Novskoj, a nakon toga i u Loboru. Dvadesetak godina bio je župnik u Svetom Petru Čvrstec kraj Križevaca, a od 2004. je župnik u župi Bisag, gdje trenutno obnaša dužnost dekana Zelinskog dekanata.
Piše od osnovne škole, a osobito poeziju i dobitnik je mnogih nagrada i priznanja. Do sada mu je uglazbljeno 66 pjesama.

Ova knjiga duhovnih misli - propovijedi, treća je po redu nakon godine A "Ne skrivajte se iza križa" i godine C "Gledaj u sunce".

Maksimilijan Milan Herceg

2 Rezultata

po stranici
Postavi rastućim redoslijedom

2 Rezultata

po stranici
Postavi rastućim redoslijedom