M. Katharina Horn je redovnica Kongregacije Sestara svetoga Franje u Vierzehnheiligenu kod Bamberga, a djelatna je kao vjeroučiteljica u pastoralu.

M. Katharina Horn

Nema proizvoda koji odgovaraju odabranom filtru